Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 14/02/2010

Amb el canvi climàtic s’hi relacionen moltes de les situacions atmosfèriques que es donen actualment, i són diverses les conseqüències que es vinculen amb ell. Una d’aquestes, però, destaca per ser poc esmentada i bastant sorprenent. Segons informa BBC Mundo, el món podria convertir-se en un lloc amb més olors a causa del canvi climàtic: “Según un estudio realizado por distintos centros europeos, este fenómeno se debe a que las plantas están desprendiendo fragancias con químicos más olorosos.

Les plantes emeten regularment a l’atmosfera compostos orgànics volàtils biogènics (COVB), els quals tenen diferent mida, propietats i origen. Aquests tenen, entre altres funcions, protegir-les d’animals herbívors i plagues d’insectes. Segons les condicions medioambientals, les plantes deixen anar més o menys quantitat d’aquests compostos.

“Basados en el trabajo revisado, podemos tener una certeza razonable de que el clima y el cambio global tendrá en general un impacto en las emisiones de COVB”, escribieron los investigadores en la publicación Trends in Plant Sciences.””

Els científics creuen que un augment de la temperatura faria, entre d’altres coses, que les plantes desprenguessin més COVB i s’allargués la temporada de creixement de moltes espècies. 

Sembla ser que alguns dels canvis ambientals relacionats amb el canvi climàtic serien causes de l’alteració de les quantitats de COVB despreses. És molt probable que aquestes transformacions no afectin només a les plantes, sinó també a l’ésser humà. A mesura que vagi passant el temps aquests fets es faran cada cop més visibles si no es comencen aplicar les solucions per combatre-ho tot plegat.

Read Full Post »