Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 7/10/2007

Avui, dues notícies d’El Punt que estan relacionades amb la universitat. La primera destaca que: “Les universitats, conscients d’aquest augment del nombre d’alumnes de procedència estrangera aposten com més va més per l’anglès com a llengua en les lliçons.” “Segons dades del Departament d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, el present curs han començat fins a 29 màsters fets íntegrament en anglès, cosa que significa aproximadament un 10% del total dels que han començat arreu del país.” La segona, anuncia que “La Generalitat no acceptarà carreres amb menys de 30 alumnes a primer. Universitats presenta els 20 criteris per elaborar el nou mapa de titulacions adaptat a l’EEES” “moltes carreres per sota dels 30 hauran de desaparèixer o bé caldrà reformar-les i fusionar-les”.
El nombre d’alumnes en determinades carreres tendeix a disminuir i, per tant, tal i com van les coses actualment, seran un bon grapat les que es veuran afectades. Potser una solució no seria tant eliminar-les o fusionar-les com pensar estratègies per fomentar el seu increment d’alumnes. Tendim a disminuir el ventall de possibilitats i la diversitat, aspecte que crec positiu per a la societat. Pel que fa a l’ús de l’anglès, és evident que si s’estableix una relació més àmplia amb la resta d’Europa, aquesta serà una llengua cada cop més útil i necessària.

Read Full Post »