Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 19/06/2007

El Punt publica aquesta notícia:
“Un 58% dels habitants de l’Estat espanyol consideren que durant el període d’estudis van rebre una formació «insuficient» en ciències, segons una enquesta feta pel Consell Superior d’Investigacions Científiques. Tot i així, un 51% dels enquestats opinen que la cultura científica dels habitants de l’Estat espanyol és cada cop major. El 43% assegura que les informacions sobre ciència i tecnologia són útils en la seva vida quotidiana i el 84% reclamen que els programadors de televisió ofereixin més espais d’informació i divulgació científica. El 47% es mostren interessats en aquest tipus de contingut i un 67% opinen que aquestes notícies estan «poc» o «gens» representades en els mitjans de comunicació. L’enquesta, feta telefònicament a 2.323 persones, també revela que internet és, amb diferència, la principal font d’informació dels ciutadans per consultar la informació sobre temes científics i tecnològics.”
Estic totalment d’acord que les notícies sobre temes científics queden sovint apartades dels mitjans de comunicació, i que caldrien més programes que apropessin la població a una ciència que ens permetés explicar els perquès d’allò que ens passa cada dia. Perquè, tal com diu la notícia, les informacions científiques són útils en la vida quotidiana. Crec que aquesta és una via molt bona per fer que la ciència cridi l’atenció a tot tipus de públic. Ja és bo que un tant per cent elevat reclami més programes d’informació i divulgació científica.

Read Full Post »