Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 18/02/2007

Espanya (31,1%) dobla la mitjana europea (15,7%) pel que fa l’abandonament escolar prematur. Un 61,8% acaben els estudis secundaris, mentre que el 76,7% n’és la mitjana europea. En tots dos casos, només estan per sota Malta i Portugal. El 2003, el porcentatge de despesa pública a Espanya respecte el PIB era del 4,3%, molt per sota de la mitjana de la OCDE: 5,5%. Espanya ocupa els últims llocs pel que fa a la lectura, matemàtiques i ciències segons els informes PISA. Tot això són dades sobre educació extretes d’una notícia publicada avui a La Vanguardia. Quins són els reptes educatius del segle XXI segons la notícia? Algunes de les idees que se’n poden extreure són:

– El professorat de primària de Finlàndia (país que lidera els índex dels informes PISA) compleix unes 6400 hores de formació, i Espanya es queda amb unes 2000. Pels professors de secundària, n’haurien de complir 1400, i a Espanya el nombre és de 130.
– Els mètodes d’ensenyament han variat poc durant les últimes dècades.
– Cal una millora de la distribució d’horaris. La quantitat d’hores lectives i les de dedicació fora de l’aula requereixen una dedicació exclusiva a l’aprenentatge.
– Manca d’implicació familiar a causa de la difícil combinació d’horaris entre treball i família.
– Necessitat d’augmentar la inversió econòmica durant la formació de 0 a 3 anys.
– L’escola pot arribar a ser el principal motor de desigualtat social.
– Altres com el tractament de la diversitat, l’ensenyança de llengües estrangeres, la integració de les noves tecnologies de la informació…

Algunes idees que ens mostren el gran camí que encara queda per recòrrer.

Read Full Post »