Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 9/02/2007

L’altre dia a El Punt sortia una notícia sobre el replantejament de la universitat. Em van cridar l’atenció les taules que s’hi adjuntaven, on es veia, per un conjunt de carreres, per a cada universitat, i comparant l’any 2000 i 2006, els estudiants matriculats. Ens centrem amb algunes carreres de ciències, tot i que el descens d’alumnes s’observa a la majoria. Química a la UdG tenia, el 2000, 94 alumnes nous, i al 2006 n’ha tingut 37. A la UB els nombres per aquesta mateixa carrera són, respectivament, de 340 i 264. A la UAB, 173 i 123. A la URV, l’any 2000 n’eren 147, el 2006 en van ser 53. A matemàtiques ha passat de 136 a 83 a la UB, de 75 a 37 alumnes a la UAB, i de 78 a 50 a la UPC. Si ens fixem amb la carrera de física, el 2000 251 alumnes es van matricular a la UB i 158 ho han fet el 2006. A la UAB, n’eren 73 i el 2006 n’han sigut 76 (una petita millora, de les poquíssimes que s’observen a la taula). A les carreres de lletres passa el mateix. Les que sembla que més han pujat de nombre d’alumnes són criminologia, infermeria i medicina. Les dades de la taula, però, espanten bastant i fan pensar. Només hi surten algunes carreres, però el cert és que la majoria d’elles han patit una disminució considerable d’alumnes. Alguna cosa està passant. Davant aquestes dades, haurem de mirar si la tan anomenada reforma del mapa universitari es fixa també amb aquest aspecte.

Read Full Post »