Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 8/06/2006

En criptografia, l’RSA és un algorisme de xifrat de clau pública. Fou el primer algorisme conegut útil per signar i també per a xifrar, i un dels primers en la criptografia de clau pública. L’RSA encara s’empra en protocols de comerç electrònic, i es considera segur si s’empren claus suficientment llargues.
* Com a complement d’aquesta informació, a continuació adjunto un seguit d’idees prou interessants…

Conjectura de Goldbach:
El 1742 Goldbach envia una carta a Euler dient:
“tot nombre senar més gran que 5 és la suma de 3 nombres primers”.
Per exemple 15 = 3 + 5 + 7
Euler en respondre, estableix la coneguda com la “conjectura de Goldbach”:
“Tot nombre parell més gran que 2 és suma de dos nombres primers”.
Per exemple 12 = 5 + 7
Nombres primers germans o bessons:
Existeixen infinits nombres primers germans, és a dir separats per 2 unitats, com per exemple les parelles:
3,5

5,7

11,13

29,31

641,643

Nombres primers de Fermat i de Mersenne. Investiga…

Generadors de primers:
n^2+1
2x^2+29 genera primers si x va de 0 a 28

Altres curiositats:
313 és un nombre primer capicua de 3 xifres. A més a més és l’únic de 3 xifres.
i…131211109876543212345678910111213 és un nombre primer prou curiós!

Read Full Post »