Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 29/05/2006

JAVA

Aquesta entrada està pensada per a informar, a tots aquells que no ho sàpiguen, del significat de Java. Com que, personalment, sempre m’ha cridat l’atenció i he volgut saber què era exactament, he pensat que potser compartia la meva pregunta amb d’altres, i que seria una informació útil.
Podem dir, doncs, que el Java és una eina de programació que serveix per a crear aplicacions informàtiques. Algunes de les característiques més rellevants del Java són:
– Una mateixa aplicació pot funcionar en diversos tipus d’ordinadors i sistemes operatius: Windows, Linux, Solaris, MacOS-X… així com en altres dispositius intel·ligents.
– Els programes Java poden ser aplicacions independents (que corren en una finestra pròpia) o “applets”: petits programes interactius que es troben incrustats dins d’una pàgina web i poden funcionar amb qualsevol tipus de navegador: Explorer, Netscape, Òpera…
– Es tracta d’un llenguatge “orientat a objectes”. Això significa que els programes es construeixen a partir de mòduls independents, i que aquests mòduls es poden transformar o ampliar fàcilment. Un equip de programadors pot partir d’una aplicació existent per crear-ne una altra que ofereixi noves funcionalitats.
– El seu desenvolupament està impulsat per un ampli col·lectiu d’empreses i organitzacions.
El llenguatge de programació Java fou dissenyat per James Gosling, de l’empresa Sun Microsystems, a l’any 1990, a partir del C++. Aquest és un llenguatge interpretat i, per tant, pot semblar lent en comparació amb altres llenguatges, però ofereix un índex de reutilització del codi molt elevat i és possible de trobar moltes llibreries lliures de Java. És un llenguatge flexible i potent per la facilitat amb què es programa i els resultats que ofereix. Un dels trets que el caracteritza i que fa que sigui una eina molt valorada a l’hora de desenvolupar aplicacions distribuïdes és el fet que sigui un llenguatge multi-plataforma.
Bé, doncs, espero que hàgiu pogut respondre la vostra pregunta!

Read Full Post »