Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 23/05/2006

La fibra òptica neix de la idea de transmetre informació mitjançant impulsos lluminosos. Transmetre informació mitjançant la llum té alguns avantatges davant la transmissió per impulsos elèctrics o per ones: és molt senzill aïllar el senyal d’interferències externes i la transmissió d’informació és molt més ràpida ja que les possibilitats de multiplexat són molt grans.

Per confinar la llum dins la fibra ens basem en les propietats de la llum en canviar l’índex de refracció del medi. Segons com sigui aquest canvi d’índex (canvi de medi) distingim dos tipus de fibra:
Tipus esglaonat: el cor de la fibra és d’un cert índex no i està recobert d’un material d’índex ne essent ne més petit que no.

Tipus GRIN (GRadual INdex): el cor de la fibra té un índex de refracció variable amb r des d’un valor no fins a un valor ne, essent ne més petit que no.
També podem classificar les fibres segons el nombre de modes de vibració de l’ona que es transmet. Així, distingim entre fibres monomode i multimode. El problema de les fibres multimode respecte les monomode és que pateixen dispersió modal degut a la diferència de camí òptic recorregut pels rajos dels diferents modes.

Read Full Post »