Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 19/04/2006

Els clorofluorocarbons, coneguts com CFCl3, CF2Cl2 i CF3Cl, són anomenats també com a freons. Són substàncies químiques contaminants del medi tot i ser inerts, volàtils, no tòxics, no inflamables, no corrosius, fàcils d’emmagatzemar i barats de produir. Els CFCs contribueixen a l’efecte hivernacle i deterioren la capa d’ozó. La funció més important d’aquesta capa és filtrar part de la radiació ultraviolada que ens arriba del sol perquè, sense aquesta filtració, l’actual tipus de vida sobre la terra no seria possible. No hi ha res a la troposfera que destrueixi els freons, per la qual cosa aquests arriben a l’estratosfera (situada aproximadament a 50 km sobre el nivell del mar) i, allà, la radiació UV els trenca, s’alliberen àtoms de clor lliures (anomenats radicals clor) molt reactius, i cadascun es combina amb un altre d’oxigen d’una molècula d’ozó, formant-se un compost cloroxigen i una molècula d’oxigen. D’aquesta manera van destruint l’ozó.
Els freons són gasos que s’utilitzen com a propulsors en els aerosols i en els sistemes de refrigeració. Es desprenen també dels aires condicionats, de les espumes i dels equips contra incendis. En el menjar, prenien part dels recipients no reutilitzables. S’utilitzen també en la construcció, la indústria automotriu, en la fabricació d’envasos i en la neteja.
Davant els inconvenients que provoquen en el mediambient, s’han pres mesures i, actualment, són 184 els països que han firmat a favor de la reducció de la utilització dels CFCs.

Read Full Post »