Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for 3/04/2006

Smiles (simplified molecular input line entry specification) és una forma de nomenclatura química clara i entenedora. Smiles representa un model de valència d’una molècula, no una estructura d’ordinador o una abstracció matemàtica. Representa correctament conceptes que poden ser ben representats per un model molecular de valència. Una vegada la sintaxis Smiles ha estat entesa, qualsevol llibre que expliqui la teoria de valències pot ésser utilitzat com un manual pels Smiles. Smiles no pot representar algunes substàncies comunes, com la gasolina o la llet, ja que la descripció de les seves propietats és més útil que la descripció de la seva estructura. La funció de Smiles és representar clarament un model de valència determinat, no dir quin hauria de ser utilitzat.
Per representar el nitrometà, per exemple, ho podríem fer: C(N+)(=O)(O-) (amb valència 3 pel nitrogen) o bé CN(=O)=O (amb una valència neutra 5 pel nitrogen). La característica potser més destacable de Smiles és que és un llenguatge international i comprensible arreu del món. Alguns exemples:

[H+] protó

[Au] or

[OH3+] catió hidròxid

CCO Etanol

O=C=O Diòxid de carboni

[2H]O[2H] Aigua dura

CC(=O)O Àcid acètic

C1CCCCC1 Ciclohexà

Per a més informació podeu consultar: Daylight

Read Full Post »