Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for Març de 2006

Ens pugen els fums

Estem contaminant l’atmosfera i això és un concepte sabut per tothom. El canvi climàtic és un fet, i nosaltres hem de contribuir a no accelerar-lo. Es diu que, amb els anys, tendirem a períodes de clima extrem, és a dir, mesos molt plujosos i mesos molt càlids i secs. No creieu que podríem posar tots el nostre granet de sorra? Una cosa tan simple com reciclar, tancar els llums quan no els necessitem o utilitzar el transport públic podria ser la nostra contribució. A continuació, s’exposen algunes pàgines on s’hi podran trobar articles i informació sobre el canvi climàtic, per tal d’afavorir la conscienciació social. Cal pensar una cosa: les noves generacions ho agrairan.

La terra avisa
Gencat
Organització metorològica Mundial

Per reflexionar:

Què passaria si tot el gel dels pols es desfés? Què passarà en el futur si l’home destrossa la natura i ens quedem sense recursos humans? Viurem dins un hàbitat tropical degut a les altes temperatures? Sabrem adaptar-nos a aquests canvis tan sobtats?

Read Full Post »

“Res no passa en va: tot fenomen té una causa i obeeix a una necessitat”

Leucip (filòsof del segle V aC)
” La tecnología no nos ahorra tiempo, pero sí lo reparte de otra manera”
Helman Nahr (matemàtic i economista alemany)
“En la ciencia todo el crédito va al hombre que convence al mundo de una idea, no al que la concibió primero”
Willian Osler
“Encara que ells siguin cent, i jo només un, no significa que tinguin raó”
Einstein
“Ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe discusión”
Ortega y Gasset, José
“Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”
José Ortega y Gasset. (1883-1955)
“Si las grandes verdades hubieran tenido que esperar el voto favorable de la mayoría, nunca se hubieran conocido”
Thomas Hobbes

Read Full Post »

Les imatges estan formades per píxels i, com a curiositat, podríem dir que mitjançant la combinació de tres colors podem obtenir tots els altres. Aquests són: vermell, blau i verd. Així, doncs, cada píxel tindrà unes determinades proporcions d’aquests colors i formarà, d’aquesta manera, el color que nosaltres podem percebre. Pel que fa al vídeo, dir que és simplement una seqüència d’imatges en moviment ràpid i que, per tant, el que hem esmentat per les imatges també es podrà aplicar. A tenir en compte que les imatges són independents del temps, fet que no es produeix pel vídeo o el so.
Per saber quatre conceptes sobre què cal fer per crear les vostres animacions podeu visitar: http://www.terra.es/personal/joanmmas/disseny/d_taller_flash.htm

Read Full Post »

La criptografia

Un dels temes tractats a l’assignatura i que potser criden més l’atenció és el de la criptografia. Es basa amb els missatges encriptats, és a dir, que només poden ser desxifrats si es disposa d’un codi.
Veiem-ne un exemple senzill:

Informàtica Es tractaria de desxifrar-ho sabent que:
f: f i: i à: à o: o r: r n: n t: t m: m a: a c: c I: I


Bé, doncs aquest sistema és molt antic i va ser molt útil en diferents períodes de la història, com per exemple a la 2a Guerra Mundial. Enllaç

Read Full Post »

La Introducció


Mètodes químics informatitzats és una assignatura optativa que s’imparteix a la UdG. Es tracten temes generals de la informàtica i també l’aplicació d’aquesta a la química. Els seus continguts es divideixen en hores teòriques i hores pràctiques.

Read Full Post »